Βραβεία-Διακρίσεις

  • 2018: Βραβείο καλύτερης εργασίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, για την εργασία «Αναστολή της προσκόλλησης του πνευμονιοκόκκου σε αναπνευστικό επιθήλιο από αντισώματα έναντι ανοσοκυρίαρχων Β-λεμφοκυτταρικών επιτόπων εντός πρωτεϊνών της επιφάνειας του βακτηρίου», Π. Μπασδέκη, Θ. Λαγκούση, Η. Ζώη, Χ. Πιπέρη, Ι. Ρούτσιας, Β. Σπούλου
  • 2016: Βραβείο Νέου Ερευνητή στη Βασική Έρευνα (Young Investigator Award in Basic  Research) από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων (European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), για την εργασία “Discovery of immunodominant B-cell epitopes within surface pneumococcal virulence proteins in paediatric patients with invasive pneumococcal disease”. Lagousi TRoutsias JGPiperi  CTsakris AZChrousos G,  Theodoridou MSpoulou V. J Biol Chem. 2015;290:27500-10
  • 2015 – 2021: Υποτροφία για συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID)
  • 2015 – 2016: Υποτροφία για τη διεξαγωγή της εργασίας “Μελέτη της αναστολής της προσκόλλησης του πνευμονιοκόκκου σε αναπνευστικό επιθήλιο από αντισώματα έναντι ανοσοκυρίαρχων Β -λεμφοκυτταρικών επιτόπων εντός πρωτεϊνών της επιφάνειας του βακτηρίου (Small Grant Award), Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID)
  • 2o Βραβείο «Σωτήρης Παπασταμάτης», 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, για την εργασία με τίτλο “Μελέτη των πιο αντιγονικών B-λεμφοκυτταρικών επιτόπων του Streptococcus pneumoniae για την ανάπτυξη νέων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων. Λαγκούση Θ., Ρούτσιας Ι., Τσακρής Α., Θεοδωρίδου Μ., Σπούλου Β.