Φροντίδα νεογέννητου και υποστήριξη μητρικού θηλασμού

  • Ενημέρωση μελλοντικών γονέων πριν το τοκετό
  • Υποστήριξη αποκλειστικού μητρικού θηλασμού

Δίνονται συμβουλές με βάση τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες με σκοπό την υποστήριξη της μητέρας για την εδραίωση του θηλασμού τις πρώτες ημέρες, καθώς και παρακολούθηση της πορείας του νεογνού για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων

  • Προετοιμασία για τις ανάγκες νεογέννητου
  • Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων νεογνών

(π.χ. κολικοί, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση)

Οδηγίες για φυσικό αποθηλασμό