Έλεγχος Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος

Ως πιστοποιημένη κάτοχος για τη διενέργεια του διαγνωστικού τεστ «παϊς» το οποίο ανιχνεύει πρώιμα και έγκαιρα διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος σε παιδιά νηπιακής ηλικίας, στο ιατρείο γίνεται έγκαιρα η διάγνωση των πρώιμων συμπτωμάτων του αυτισμού προκειμένου να παραπεμφθούν και να παρακολουθηθούν από ειδικούς αναπτυξιολόγους. Έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες ότι η έγκαιρη και εντατική θεραπευτική παρέμβαση οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος

Τί είναι η Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς»;

  • Είναι μία δοκιμασία που ανιχνεύει πρώιμα και έγκαιρα διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος σε παιδιά νηπιακής ηλικίας και τις διαχωρίζει από τη μεμονωμένη καθυστέρηση του λόγου.
  • Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)
  • Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο
  • Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Η Δοκιμασία: Χορηγείται από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, μετά από ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.

Αποτελείται από τρία τμήματα:

Α) Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.

Β) Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.

Γ) Δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί. Λαμβάνει υπ’ όψιν ως μεταβλητή και την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού. Το πλεονέκτημα αυτής της δοκιμασίας είναι ότι γίνεται με φιλικό κι ευχάριστο τρόπο για το παιδί και τους γονείς ενώ τα συμπεράσματα του εξάγονται με αντικειμενικό τρόπο μέσω λογισμικού συστήματος στον υπολογιστή. Δεν είναι ούτε επώδυνη για το παιδί ούτε χρονοβόρα. Παρακαλώ επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.