Μέλος εταιρειών

  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
  • Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων
  • European Society of Pediatric Infectious Diseases
  • European Society of European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases