Συμβουλευτική για θέματα διατροφής, ανάπτυξης, συμπεριφοράς, θέματα σχολείου

Προγραμματισμός διατροφής με ένταξη στερεών τροφών από τον 6ο μήνα (ή 4ο μήνα στα ψυχοκινητικά ώριμα βρέφη) με βάση τις οδηγίες της ESPGHAN (Ευρωπαϊκή Παιδογαστρεντερολογική Εταιρεία).

Η υγιεινή διατροφή είναι σημαντική για όλους και σε όλα τα στάδια της ζωής. Ο ρόλος της υγιεινής διατροφής, ωστόσο, είναι σημαντικότερος στα πρώτα χρόνια της ζωής, καθώς επιδρά καθοριστικά στη σωματική και νοητική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου.

Συχνή παρακολούθηση για έγκαιρη διάγνωση τυχόν διατροφικών διαταραχών.

Παρακολούθηση και συμβουλευτική για την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών συμπεριφοράς-σχολείου με σκοπό την άμεση παρέμβαση.