Εμβολιασμοί

Τα εμβόλια είναι σημαντικά για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του παιδιού σας.

Οι εμβολιασμοί γίνονται σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ακολουθώντας συνεχώς τις νεότερες οδηγίες

 

Εμβολιασμοί ειδικών ομάδων

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού παιδιών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες αυξημένου κινδύνου.