Πλήρης παρακολούθηση νεογνών-βρεφών-παιδιών έως την ηλικία των 18 ετών

Η πρώτη επίσκεψη, είναι καθοριστική για την περαιτέρω ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιάτρου και των  νέων γονέων. Αφορά την εξέταση του νεογνού συνήθως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.

Συνεχής επικοινωνία και επαφή με τη θηλάζουσα μητέρα και επόμενος έλεγχος του νεογνού, την 30η-40η ημέρα ζωής.

Τον πρώτο μήνα του μωρού συστήνεται η κατ’ οίκον επίσκεψη για την προστασία του νεογνού.

Έλεγχος τυχόν προβλημάτων και σχεδιασμός πλάνου παρακολούθησης του κάθε νεογνού ανάλογα με τις ανάγκες του.

Παρακολούθηση και πρόωρων νεογνών.

Προσεχτική καταγραφή σωματομετρικών δεικτών και οδηγίες θηλασμού με άμεση επικοινωνία.

Συζήτηση με τους γονείς για θέματα που αφορούν τις πρώτες ημέρες του νεογνού στο σπίτι και ενίσχυση του μητρικού θηλασμού.

Μέχρι τους πρώτους 6 μήνες χρειάζεται μία επίσκεψη κάθε μήνα όπου περιλαμβάνεται κλινική εξέταση, ζύγισμα, μέτρημα, εμβολιασμός, έλεγχος ψυχοκινητικής ανάπτυξης, πρόγραμμα διατροφής κ.α. Στη συνέχεια και μέχρι το 12ο μήνα, χρειάζεται μία επίσκεψη ανά δίμηνο εκτός και εάν κάτι προβληματίσει οπότε απαιτείται συχνότερος έλεγχος.

Από τα πρώτα του γενέθλια μέχρι 3 χρόνων καλό είναι ο παιδίατρος να εξετάζει το παιδί κάθε 3 μήνες εκτός αν λόγοι υγείας το καθιστούν απαραίτητο και πιο νωρίς.